Aktuality

Seniorům ve městě se splnil sen o „vlastním objektu“

Na místě, které kdysi sloužilo úplně jiné věkové kategorii, po demolici Domu dětí a mládeže na ulici Anenská, nechalo Statutární město Frýdek-Místek na uvolněných pozemcích vybudovat zbrusu nový objekt Centra aktivních seniorů, jenž byl slavnostně otevřen v pondělí 16. září. Místním důchodcům se tak splnil jejich sen o objektu, kde by mohli své rozsáhlé aktivity provádět pod jednou střechou.

„Spolupráce města a místních organizací seniorů se za poslední roky neustále prohlubovala a neustále přibývalo aktivit, do kterých se pouštěli, ale také pouštět nemohli, protože členů stále přibývalo a začaly tak chybět kapacitně vhodné prostory, které museli hledat po celém městě. Něco jsme se nahledali i my, než jsme definitivně rozhodli o tom, kde se pokusíme jejich činnost centralizovat. Byli jsme s Daliborem Kališem, předsedou spolku, který bude centrum provozovat, na prohlídkách mnoha objektů, ale chtěli jsme seniorům dopřát takový komfort, že jsme nakonec vše vyřešili touto nádhernou novostavbou, která všem říká, jak si seniorů vážíme,“ řekl primátor Michal Pobucký.

„Jsme zcela ve shodě, že si senioři, velmi početná skupina frýdecko-místeckých obyvatel, tuto investici, přesahující 50 milionů korun, opravdu zaslouží, protože už pro naši společnost stihli odvést mnoho dobrého a my jim to můžeme alespoň takto nějakým způsobem vrátit. Město má pro ně velice důstojný objekt, který by měl plně splňovat jejich představy, protože se od začátku do konce podíleli na tom, jak bude nakonec vypadat, aby co nejlépe naplňoval jejich potřeby,“ dodal náměstek primátora Radovan Hořínek.

 „Centrum aktivních seniorů bude provozováno jako neziskové a nekomerční zařízení, jehož účelem je provozování sociálně aktivizačních aktivit seniorů a osob se zdravotním postižením, směřujících k sociálnímu začleňování osob z cílových skupin, zejména pravidelnému setkávání uvedených osob, uspokojování jejich kulturních a informačních potřeb, aktivitám pro integraci, komunitní služby a prevenci a k všestrannému napomáhání všem formám vzdělávání seniorů a osob se zdravotním postižením,“ doplnil poslání třípodlažního objektu s originální fasádou náměstek primátora Marcel Sikora.

Objekt byl primátorem Michalem Pobuckým předán do užívání slavnostním klíčem Daliborovi Kališovi, který zastupuje místní spolek Senioři České republiky, v jehož kompetenci bude dávat zde prostor volnočasovým aktivitám za určených podmínek. „Zaměření bude vycházet z toho, že objekt je určený k provozování zájmových a kulturních aktivit seniorů, k našemu setkávání a podpoře aktivit v oblasti kulturní, společenské, vzdělávací a sportovní, k aktivnímu zapojení seniorů do nejrůznějších činností, k rozvoji a posílení jejich motivace a k podpoře zdravého stárnutí,“ vyjmenovává Dalibor Kališ, který na slavnostním otevření spolu s dalšími přítomnými seniory nešetřil slovy chvály směrem k vedení města, které původně možná až příliš ambiciózní myšlenku správně uchopilo a dovedlo k výsledku, na který může být pyšný celý Frýdek-Místek. To, jak se město umí postarat o starší občany, je totiž vizitka všech obyvatel města.

MM F-M, Petr Pavelka
ODBOR ŠKOLSTVÍ, KULTURY, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY
16.09.2019 13:53
Počet zhlédnutí: 4 228