Archiv

Svoz bioodpadu od rodinných domů začne 23. března

Statutární město Frýdek-Místek pokračuje ve svozu bioodpadu od rodinných domů. Svážet ho bude stejně jako loni jednou za čtrnáct dní až do konce listopadu, a to nejen z rodinné zástavby v centru města, ale také z místních částí Chlebovice, Lískovec, Lysůvky, Skalice a Zelinkovice.

„Svoz bioodpadu od rodinných domů jsme zavedli před čtyřmi lety a koncem loňského roku jsme ho na žádost občanů rozšířili i do sídlištní zástavby, kde si na něj lidé teprve zvykají. Naproti tomu svoz od rodinných domů už je zaběhnutý a lidé si ho pochvalují,“ řekl primátor Michal Pobucký s tím, že město se tak snaží vylepšit systém nakládání s bioodpady a eliminovat vznik černých skládek i šetřit místo na skládce, protože v minulosti nezřídka končila posečená tráva, shrabané listí nebo popadaná jablka v popelnici na komunální odpad.

V loňském roce (2019) bylo prostřednictvím hnědých nádob svezeno 1 885 tun bioodpadu (2016 – 1 652 tun, 2017 – 1 726 tun, 2018 – 2 161tun), a to od trávy, sena, listí, přes spadané ovoce, květiny, až po bioodpad z domácností jako slupky ze zeleniny, čajové sáčky nebo kávová sedlina. Je to méně než v roce 2018, což souvisí i s tím, že léto bylo velmi suché, tráva tolik nerostla, takže ji nebylo nutné často sekat, a méně bylo také spadaného ovoce.

Svážený bioodpad končí v kompostárně, kde je zpracován na kompost a kvalitní zeminový substrát.

Občané Frýdku-Místku, včetně zahrádkářů, mohou zdarma a celoročně, tak jako v minulých letech, k odložení nejen biologického odpadu využívat také sběrné dvory na území města a kompostárnu v Bruzovicích.

Harmonogram svozu – viz příloha

 

MM F-M, Jana Matějíková
ODBOR KANCELÁŘ PRIMÁTORA
16.03.2020 14:57
Počet zhlédnutí: 3 237