Archiv

Nové bydlení na místě hotelu Centrum

Statutární město Frýdek-Místek tento týden zveřejnilo výsledky studie, která vyhodnotila nejekonomičtější a nejefektivnější možnosti přebudování bývalého hotelu Centrum na byty pro seniory, pro mladé rodiny nebo matky samoživitelky a na zařízení pro sociální služby.

Ze studie vyplynulo, že nejvhodnější variantou je celková demolice a výstavba nových obytných domů pro již zmíněné skupiny obyvatel i nového denního centra pro seniory Domovinka, které by zcela vyhovovaly dnešním standardům. Vznikla by tak příjemná obytná lokalita s parkovou úpravou navazující na veřejnou zeleň kolem řeky. Více o studii ZDE

Zpracovány byly dvě rozdílné varianty pro novostavby, a to jak z urbanistického, tak architektonického hlediska. Obě zahrnují výstavbu domů s byty 1+kk a 2+kk.

VARIANTA 1

V této variantě je navrhováno pět bytových domů (z toho tři větší a dva menší) a objekt Centra denních služeb pro seniory Domovinka.

Domy jsou rozmístěny samostatně. Vstupní prostor bude z větší části zastřešen a nabídne možnost krytého venkovního posezení na lavičkách. Mezi čtyřmi domy pak vznikne prostor s rekreačními a parkovými úpravami, který vytvoří venkovní komunitní prostředí. V každém z domů je navržen výtah, sklepy, kolárny a společné prostory. Střechy budou rovné, pokryté vegetační zelení a fotovoltaickými panely. Na Domovince zelení a solárními střešními taškami.  

Byty v domech budou orientovány na dvě světové strany, jihozápadní a severovýchodní.  Budou mít balkón nebo střešní terasu. Přízemní byty budou mít francouzská okna, takže z nich bude možný vstup do mini předzahrádky. Navrženy jsou byty ve velikosti 1+kk a 2+kk.

Vzniknout by mělo celkem 115 bytů, z toho 88 velikosti 1+kk a 27 velikosti 2+kk. V této variantě jsou navrženy dva typy domů.

Domy typu „A“ budou tři a v každém z nich vznikne 19 bytů, z toho:

14 bytů 1+kk o rozloze 33-45 m²

  5 bytů 2+kk o rozloze 50 m².

Domy typu „B“ budou dva a v každém z nich vznikne 29 bytů, z toho:

23 bytů 1+kk o rozloze 34 m²

  6 bytů 2+kk o rozloze 50-58 m².

Komunikace jsou vedeny po obvodu zástavby a navazují na příjezdovou komunikaci k Domovince a poslednímu z bytových domů. Parkovací místa jsou na komunikacích a také v podzemních garážích bytových domů. Podle ČSN je potřeba 126 stání, z toho je navrženo přes 50 parkovacích stání v podzemních garážích.

Centrum denních služeb pro seniory Domovinka je umístěno co nejblíže k parku. Jedná se o nízkopodlažní bezbariérovou budovu se střechou částečně pokrytou vegetační zelení a částečně fotovoltaickými panely. Většina pobytových místností, terasy a zahrada jsou orientovány na jihozápad s výhledem na řeku. Z architektonického hlediska je objekt navržen v jednoduchém funkcionalistickém stylu s balkony, lodžiemi a francouzskými okny. Fasáda je tvořena grafickými sklovláknobetony v kombinaci se dřevem, což by mělo vytvářet přívětivé prostředí. Koncipován je pro 30 až 40 klientů.

Předpokládané náklady této varianty činí 417 410 000 korun.

VARIANTA 2

V této variantě je navrhováno také pět obytných domů a Centrum denních služeb pro seniory Domovinka.

Domy oproti variantě 1 tvoří kompaktní zástavbu s centrálním průchodem do domovního traktu (vnitrobloku). Tři z pěti domů jsou seskupeny do tvaru L a další dva domy stojí v jejich blízkosti samostatně. Mezi nimi jsou plochy zeleně s parkovou úpravou. Vstupní prostor do domů bude taktéž z větší části zastřešen a nabídne možnost krytého venkovního posezení na lavičkách. V každém z domů je navržen výtah, sklepy, kolárny a společné prostory.

Domy jsou částečně v industriálním stylu s šikmou střechou pro solární střešní tašky. 

Část fasád a balkonů je navržena z perforovaných kompaktních desek v rezavé barvě. Domy mají také vybočené fasády s velkými okny. Koncipovány v nich jsou prostorné chodby (orientované směrem k nádraží), vhodné pro setkávání, a také schodiště a výtah. Kryty jsou rovnou střechou osázenou zelení, která bude i na stříškách nad vstupními prostory do domů.

Byty jsou orientovány oproti předešlé variantě pouze jedním směrem, a to na jih (s výhledem směrem k řece), což v nich zajišťuje dostatek světla. Budou mít balkón, terasu nebo francouzská okna, což znamená, že z přízemních bytů bude možný vstup do mini předzahrádky. Navrženy jsou ve velikosti 1+kk a 2+kk.

Vzniknout by mělo celkem 102 až 105 bytů, což je oproti první variantě až o 13 bytů méně.

Z toho by mělo být 86 bytů velikosti 1+kk a 16 bytů velikosti 2+kk.

V této druhé variantě jsou navrženy tři typy domů.

Domy typu „C“ budou tři a v každém z nich vznikne 18 bytů, z toho:

13 bytů 1+kk o rozloze 31-33 m²

  1 byt   1+kk o rozloze cca 38 m² (v jednom z domů je místo něj společenská místnost)

  4 byty 2+kk o rozloze 50 m²

Dům typu „E“ bude jeden s celkem 26 až 27 byty, z toho:

26 bytů 1+kk o rozloze 33-40 m²

1 společný prostor o rozloze 46 m² lze převést na byt

Dům typu „F“ bude jeden s celkem 23 až 24 byty, z toho:

19 bytů 1+kk o rozloze 33 m²

4 byty 2+kk o rozloze 50 m²

1 společný prostor o rozloze 39 m² lze převést na byt

Komunikace jsou vedeny po obvodu zástavby a navazují na příjezdovou komunikaci k Domovince. Parkovací místa jsou na komunikacích a také v podzemních garážích bytových domů. Podle ČSN je potřeba 108 stání, z toho je navrženo přes 50 parkovacích stání v podzemních garážích.

Centrum denních služeb pro seniory Domovinka je umístěno stejně jako v první variantě co nejblíže k parku s výhledem na řeku a navrženo taktéž jako nízkopodlažní bezbariérová budova pro 30-40 klientů se střechou částečně pokrytou vegetační zelení a částečně solárními střešními taškami. Fasáda je v podobném designu jako bytové domy.

Předpokládané náklady varianty 2 činí 391 700 000 korun, což je oproti první variantě o  25 710 000 méně.

DOTACE:

V rámci novostaveb by bylo možné získat dotace na vybudování 12 sociálních bytů na každý objekt, to tedy znamená dotace na 60 bytů, což při záměru vybudovat přes stovku nových bytů znamená, dotace na většinu z nich, a to znamená značnou úsporu nákladů.  (dotace na přestavbu hotelu Centrum na byty by bylo možné získat pouze na 12 sociálních bytů)

Na vybudování Domovinky pak dotace mohla činit až 85 %.

Další dotace by bylo možné získat na vegetační střechy, fotovoltaiky, sběr dešťových vod i zastínění.

Každá z variant má své pro i proti. Na základě rozhodnutí zástupců vedení města, která z variant je výhodnější bude následovat její podrobnější rozpracování až do investičního záměru.

 

 

 

MM F-M, Bc. Jana Matějíková
ODBOR KANCELÁŘ PRIMÁTORA
04.02.2021 17:10
(Aktualizováno: 5.2.2021 07:26)
Počet zhlédnutí: 2 047