Pomoc Ukrajině – kontakty, informace Допомога Україні - контакти, інформація

Aktuality

ŠKOLSTVÍ VE F-M: RADNICE BUDE ŠKOLÁM BLÍŽE

Radnice by měla být nejen zřizovatelem škol, ale měla by je také řídit. Tuto vizi mění město Frýdek-Místek v realitu. Ředitelům škol chce zajistit potřebný komfort služeb a odpovídající technické zázemí.

Základem plnění vize je společná komunikace mezi městem se školami a mezi školami vzájemně. Školy by neměly být samostatnými jednotkami, ale měly by se navzájem inspirovat a sdělovat si úspěšná i neúspěšná řešení problémů. 

„Plníme vizi města, kterou jsme nastavili s panem primátorem a s radním Tomášem Pyškem a která spočívá především v přiblížení radnice školám. Samozřejmě budou ředitelé motivováni finančně, když dané úkoly v souladu s vizí města budou postupně plnit. Chceme vše založit především na transparentnosti, k jednání budou vždy přizváni zástupci mateřských, základních, ale i středních škol, které nezřizujeme, ale jsou pevnou součástí našeho města,“ uvedl radní města a ředitel Základní školy Petra Bezruče Zbyněk Šostý (Naše Město F-M).

V souvislosti s aktuálním intenzivním zaměřením na školy a školky primátor města Frýdku-Místku Petr Korč (Naše Město F-M) uspořádal kolečko návštěv po všech městských základních školách, aby se osobně přesvědčil, v jakém jsou technickém stavu a co potřebují.

„Naší snahou je sjednotit podmínky na všech školách, aby všechny měly stejné technické vybavení a zázemí. Člověk informace nezíská z tabulek a investičních záměrů. Chtěl jsem si projít všechny školy ve městě, od půdy po sklep. Vidět vybavenost učeben, vidět zázemí v tělocvičnách, v jídelnách a tak dále. A pobavit se s každým jednotlivým ředitelem o tom, co ho osobně trápí. Dlouhodobým cílem je školy ve městě dostat na stejnou startovací úroveň a dát ředitelům prostor na to, aby se mohli soustředit na skutečnou pedagogickou práci. Děláme vše proto, abychom jim ulehčili,“ vysvětlil primátor Petr Korč (Naše město F-M). 

Nyní radnice stejným způsobem prověří stav mateřských škol. 

V rámci oblasti školství získala finanční podporu města také místní akční skupina sdružující pedagogy MAS(ka), zároveň pořadatel Festivalu přírodních věd. Právě zmíněný festival letos nedostane podporu z evropských peněz, díky podpoře Frýdku-Místku se ale uskuteční a bude se konat poprvé přímo ve městě.

Město v současnosti připravuje žádost o evropské dotace v rámci projektu Frýdek-Místek ve 3D realitě, díky kterému by na IT vybavení škol mohlo získat přes 32 milionů korun.

Fotografie: Setkání ředitelů škol se zástupci města. 

MM F-M, Mgr. Jana Musálková Jeckelová
ODBOR KANCELÁŘ PRIMÁTORA
22.02.2022 12:53
(Aktualizováno: 22.2.2022 12:53)
Počet zhlédnutí: 539