COVID-19

Usnesení vlády ČR v souvislosti s koronavirem - zákazy a omezení

Krajská hygienická stanice Ostrava - epidemiologická situace na území MS kraje, mimořádná opatření KHS MS kraje

Ministerstvo zdravotnictvíseznam odběrových míst, aktuální epidemiologická situace, aktuální opatření, mimořádná opatření a usnesení vlády, otázky a odpovědi…

Ministerstvo vnitra - aktuální informace, vstup na území ČR, nouzový stav…

Ministerstvo zahraničních věcí - mapa cestovatele

Ministerstvo školství - provoz škol, omezení konání hromadných akcí…

                                     Pomáháme osamělým lidem


AKTUÁLNĚ:

Covid-19