DĚTI SE NA TÁBOŘE PROMĚNILY V KOUZELNÍKY

Jana Musálková Jeckelová

26. 8. 2022

Děti ze znevýhodněných rodin prožily tradiční letní tábor. Již po 12. se uskutečnil na Morávce. Tábora se zúčastnilo 24 dětí ve věku od 6 do 13 let. Tématem tábora bylo kouzlení po vzoru Harryho Pottera.

Celotáborová hra ve stylu populárního Harryho Pottera, také kino, dětská diskotéka i sportovní aktivity, výlet nebo opékání špekáčků. Pestrý program prožily děti ze znevýhodněných rodin na tradičním táboře na Morávce. Na starosti je mělo šest táborových vedoucích a další zpestření jim připravila také Městská policie Frýdek-Místek, která připravila soutěž na koloběžkách, kynologické ukázky a večerní ohňovou show

„Tyto tábory organizuje oddělení sociálně-právní ochrany dětí od roku 2010 a mají vždy velký úspěch. Děti se na tábor hlásí opakovaně a po ukončení se již těší na další. Smyslem je motivovat děti k vhodnému využití volného času, aby netrávily léto na ulici. Navazují nové kamarádské vztahy, rozvíjejí vzájemnou komunikaci, učí se pracovat v týmu a vedoucí je motivují k plnění zadaných úkolů,“ uvedl náměstek primátora pro sociální péči, sociální služby, protidrogové aktivity, prevenci a informační technologie a participaci Igor Juriček (Piráti), který tábor navštívil a dětem přivezl balíčky, ze kterých měly velkou radost. Náměstek se zapojil do her tábora, účastnil se opékání špekáčků a ohňové show.

Tábor uspořádalo oddělení sociálně-právní ochrany dětí odboru sociálních služeb Magistrátu statutárního města Frýdku-Místku.