Dotační program „Podpora a rozvoj kulturních aktivit ve městě Frýdek-Místek na rok 2022“

MM F-M, Mgr. Ing. Linda Holubová Blažková

26. 10. 2021

Řádně vyplněné žádosti o poskytnutí dotace z dotačního programu „Podpora a rozvoj kulturních aktivit ve městě Frýdek-Místek na rok 2022“ je možno podat v dalším termínu od 1. 11. 2021 do 31. 12. 2021 (lhůta je zachována, pokud byla zásilka s žádostí podána nejpozději poslední den lhůty k přepravě u poskytovatele poštovních služeb).

O žádostech podaných ve výše uvedeném termínu rozhodne Zastupitelstvo města Frýdku-Místku na svém zasedání nejpozději do 31. 3. 2022 na základě návrhu Kulturní komise Rady města Frýdku-Místku a doporučení Rady města Frýdku-Místku.

Veškeré informace související s dotačním programem „Podpora a rozvoj kulturních aktivit ve městě Frýdek-Místek na rok 2022“ včetně nových formulářů a podmínek jsou k dispozici na internetové stránce statutárního města Frýdek-Místek (magistrát/ odbory magistrátu/ odbor školství, kultury, mládeže a tělovýchovy/ dotace).

Kontaktní osoba pro dotační program „Podpora a rozvoj kulturních aktivit ve městě Frýdek-Místek na rok 2022“: Ing. Jitka Kališová, odbor školství, kultury, mládeže a tělovýchovy, tel. 558609202, mob. č. 777 921 830, e-mail: Kalisova.jitka@frydekmistek.cz.