FOTOVOLTAICKÉ ELEKTRÁRNY BUDOU ŠETŘIT FINANCE MĚSTA

René Stejskal

2. 7. 2024

Tři budovy ve vlastnictví města získají fotovoltaické elektrárny. Výrazně se tak sníží náklady na provoz těchto budov.  

Frýdek-Místek se snaží zvýšit energetickou soběstačnost. Nechává proto zpracovat projekt na fotovoltaické elektrárny na třech budovách, která má ve svém vlastnictví.

„Zadali jsme technickým službám zpracovat projekt na fotovoltaické elektrárny na budovách Domova pro seniory v ulici 28. října, hospice a 11. základní školy. Podle této dokumentace zřídíme na těchto budovách fotovoltaické panely, které výrazně sníží náklady na jejich provozování,“ uvedl náměstek primátora pro investice, finance, rozpočet, útvar hlavního architekta a majetkoprávní vztahy města Jiří Kajzar (Naše Město F-M). Jedná se o další krok směřující ke zvýšení energetické soběstačnosti města.

Výhodou fotovoltaických systémů je, že během výroby elektrické energie neznečišťují životní prostředí, protože nevznikají emise skleníkových plynů. Tyto „sluneční elektrárny“ vyžadují po instalaci jen minimální údržbu, proto jsou jejich provozní náklady ve srovnání s jinými technologiemi extrémně nízké. Návratnost investice je 10 až 15 let. Město se však bude snažit získat státní dotace, které dobu návratnosti výrazně sníží. Životnost fotovoltaických elektráren je přitom 25 až 30 let.