FRÝDECKO-MÍSTECKÝ MAGISTRÁT OBSTÁL NA VÝBORNOU, ZA SVÉ PŮSOBENÍ ZÍSKAL CERTIFIKÁT

Jana Musálková Jeckelová

12. 9. 2022

Magistrát ve Frýdku-Místku dělá svou práci odpovědně. Potvrdil to osmiměsíční projekt, v rámci kterého byl úřad prověřen s nadsázkou „od sklepa až po půdu“.

Kvalitní veřejné služby poskytuje Magistrát statutárního města Frýdku-Místku. Potvrdil to úspěšně absolvovaný projekt, který úřadu přisoudil statut „společensko-odpovědný“. Společenská odpovědnost magistrátu směřuje k občanům města, aby byl otevřeným a komunikativním úřadem, který usiluje jak o zvýšení spokojenosti občanů, tak o zlepšování kvality života prostřednictvím veřejné služby i nad rámec zákonné povinnosti. Projekt uzavřel externí audit a získání certifikátu.

Řešitelé projektu zastupující jednotlivé oblasti představili práci magistrátu v oblasti ekonomické, personální, občanské, také v oblasti environmentu nebo skrze interní či externí komunikaci.

„Společenská odpovědnost vychází z principů odpovědnosti, transparentnosti, etického chování, respektování potřeb, právních požadavků a standardů, včetně lidských práv. Jsem rád, že pracujeme s těmito přidanými hodnotami a vysokým nasazením, zároveň nás získaný titul zavazuje k neustálému zlepšování a zefektivňování. Získaného certifikátu si velmi vážím,“ uvedl tajemník Magistrátu města Frýdku-Místku Petr Menšík.

Statutární město tak naplnilo požadavky managementu společenské odpovědnosti na úrovni evropského standardu. Získaný certifikát potvrzuje úroveň kvality služeb, péči o všestranný rozvoj na území, péči o majetek města, spokojenost občanů v kontextu zavazující politiky společenské odpovědnosti magistrátu.