FRÝDEK-MÍSTEK: JE VÁM VE MĚSTĚ HORKO? ŘEKNĚTE NÁM, KDE NEJVÍCE!

Jana Musálková Jeckelová

21. 6. 2022

Město Frýdek-Místek zjišťuje od obyvatel, kde se během horkých dní cítí příjemně a naopak. Pocitová mapa je součástí adaptační strategie města, která se zabývá změnou klimatu a jejími dopady na život. Cílem je vytvořit plán konkrétních opatření, která v budoucnu obyvatelům města pomohou lépe čelit vlnám veder, sucha nebo přívalovým dešťům.

Frýdek-Místek pracuje na plánu, který přinese do města víc zeleně, zlepší hospodaření s vodou a ve svém důsledku zvýší kvalitu života pro všechny. Pro radnici je důležité zapojit do přípravy této strategie širokou veřejnost, také zástupce místních spolků a podnikatelů, tedy ty, kteří podmínky ve městě velmi dobře znají. Proto vznikla pocitová mapa, do které mohou obyvatelé zaznačit, jak se na různých místech ve městě v souvislosti s klimatem cítí.

„Díky pocitové mapě mohou obyvatelé označit místa ve městě, kde se v době horka cítí příjemně, a naopak upozornit na „problematické“ lokality, včetně možnosti návrhu opatření ke zlepšení klimatu. Následně budou výsledky vyhodnoceny zpracovateli projektu, kteří navrhnou v rámci adaptační strategie přijetí příslušných opatření,“ uvedl náměstek primátora pro životní prostředí a zemědělství Leonard Varga (Piráti).

Cílem je připravit Frýdek-Místek na změnu charakteru počasí, tak aby se lidé ve městě cítili dobře i za extrémních výkyvů počasí. Na základě adaptační strategie by se měl proměnit veřejný prostor, který by měl mít méně zpevněných povrchů, více stínu, zeleně, dále také budovy by měly mít lepší zastínění i zajištěno lepší nakládání s energiemi. Nedílnou součástí je pak zlepšení hospodaření s dešťovou vodou.

Pocitová mapa bude lidem k dispozici po celé letní období, tedy až do 31. 8. 2022, a najdou ji pod odkazem: https://pocitove-mapy.ekotoxa.cz/frydek-mistek/pocitova-mapa

Příprava adaptačního plánu je podpořena prostředky z Norských fondů prostřednictvím Státního fondu životního prostředí. Norsko tímto finančním programem pomáhá českým a moravským městům adaptovat se na nejčastější projevy změny klimatu a posilovat spolupráci, která vede ke snižování hospodářských a sociálních rozdílů v Evropě. Zvláštní důraz je proto kladen také na zapojení široké veřejnosti, včetně nejzranitelnějších skupin obyvatel.

Adaptační strategii pro město zpracuje sdružení společností EKOTOXA, Raddit Consulting a Nadace Partnerství. Výsledný dokument, který bude posouzen i z hlediska vlivů na životní prostředí, by měl být hotov na jaře 2023.  

Vše podstatné o přípravě adaptační strategie se budou občané dozvídat z webových stránek města, aktuality bude možné sledovat i prostřednictvím aplikace Munipolis (dříve Mobilní Rozhlas) nebo profilu města na sociálních sítích.