FRÝDEK-MÍSTEK ZÍSKAL OCENĚNÍ ZA KVALITNÍ TŘÍDĚNÍ ELEKTROZAŘÍZENÍ

René Stejskal

13. 6. 2024

Nejlepším městem v Moravskoslezském kraji s více než 10 000 obyvateli ve sběru elektrozařízení je Frýdek-Místek.

Cenu – keramické sluchátko a certifikát společnosti Asekol převzal náměstek primátora Frýdku-Místku pro územní plánování a rozvoj, podnikání, dotace, integrované teritoriální investice, životní prostředí a zemědělství Lukáš Slíva (SPOLU).

„Děkuji občanům, že třídí odpad. Pro odběr elektrozařízení jsme po městě umístili 32 červených kontejnerů. Elektroodpad je možné odevzdat i ve sběrných dvorech a nepotřebné elektrozařízení a použité baterie třídíme i na magistrátu,“ uvedl náměstek primátora Lukáš Slíva.

Součástí ocenění je i motivační příspěvek 10 000 Kč, který město použije na pořízení třídících tašek do domácností. „Chci také připomenout, že dobré třídění je jedním z důvodů, proč držíme poplatek za likvidaci komunálního odpadu v přijatelné výši,“ dodal náměstek Lukáš Slíva.

Ve Frýdku-Místku se podařilo v loňském roce vytřídit 112 445 kilogramů elektrozařízení, což je o 18 587 kilogramů více než v roce 2022. Díky tomuto množství jsme ušetřili 1062,83 MWh elektrické energie, 68,96 tuny primárních surovin, 7 695 kubíků vody a 98 835 litrů ropy. Navíc jsme snížili produkci skleníkových plynů o 90 tun.

Aby se nejednalo jen o čísla, převedeme je na konkrétní případy. Sto vytříděných notebooků uspoří 10 MWh elektřiny. Toto množství odpovídá tříleté spotřebě elektřiny rodiny žijící ve standardním bytu. Anebo za 100 kilogramů vytříděných elektrospotřebičů se ušetří takové množství ropy, které stačí na výrobu benzínu pro cestu z Prahy do Paříže.

Elektroodpad rovněž obsahuje mnoho škodlivých materiálů. Díky správné recyklaci eliminujeme vliv těchto škodlivin na životní prostředí. Recyklací tak každý jednotlivec přispívá k ochraně přírody. Opětovné využití jednotlivých materiálů se pohybuje u některých výrobků až v řádu 95 procent,“ zmínil náměstek Lukáš Slíva.