HORKOVOD OPRAVEN

MM F-M, Mgr. Jana Musálková Jeckelová

14. 2. 2022

Horkovodní potrubí v ulici Na Poříčí má za sebou opravu. Přerušenou dodávku teplé vody po páteční havárii se podařilo obnovit ještě ten den.

K havárii došlo v pátečních odpoledních hodinách na horkovodním potrubí v blízkosti železničního přejezdu na ulici Na Poříčí ve Frýdku, jehož prostřednictvím je přiváděna tepelná energie do města. Společnost DISTEP, a.s., která nakupuje tepelnou energii od společnosti Veolia Energie ČR, a.s., v té době nemohla poskytnout kvalitní dodávku tepla a teplé vody všem svým zákazníkům.

„Ihned po zjištění netěsnosti na horkovodním potrubí společnosti Veolia Energie ČR, a.s., byly zahájeny manipulace na horkovodním systému za účelem odstranění havarijního stavu, které trvaly do dvacáté hodiny. Dodávka tepla a teplé vody do všech odběrných míst byla obnovena v plném rozsahu kolem dvacáté druhé hodiny,“ potvrdil předseda představenstva DISTEPu Jiří Čuda.

Místo havárie zabezpečila Městská policie Frýdek-Místek. O nenadálém přerušení dodávky teplé vody byli obyvatelé informování prostřednictvím Mobilního Rozhlasu.