Ing. arch. Monika Dziekanik

referent – Dolní Soběšovice, Horní Soběšovice, Pitrov, Žermanice, Dolní Domaslavice

  • Kancelář: 321
  • Budova: Frýdek - Radniční 1148