KOSTEL SV. MARTINA VE SKALICI SLAVÍ 400 LET

Linda Holubová Blažková

1. 11. 2022

Dne 16. října se uskutečnila slavnostní mše k výročí 400 let založení kostela svatého Martina ve Skalici, kterou doprovodil pěvecký sbor Baška, 30. října se pak konalo svaté biřmování za přítomnosti biskupa a pěveckého sdružení Schola Skalice.

V loňském roce se podařilo zajistit nemalé finanční prostředky na generální opravu věže. Náklady ve výši téměř jednoho a čtvrt miliony korun byly hrazeny z několika zdrojů. Přispělo Ministerstvo kultury ČR, Moravskoslezský kraj, obec Raškovice a město Frýdek-Místek uspořádalo na podporu této akce veřejnou sbírku v rámci programu „Daruj F-M“ a k vybraným 350 tisícům přispělo částkou 200 tisíc korun.

Během opravy byla otevřena tzv. makovice, ve které se našly staré dokumenty, dobové mince a sborník o Skalici. Po opravě a pozlacení makovice byly dovnitř vloženy dvě schrány. V jedné jsou uloženy původní dokumenty, ve druhé dopis přibližující život ve Skalici v současné době, dále dokument popisující hrozby koronaviru včetně respirátorů, mince a také poselství kronikářky Skalice a obyvatel Raškovic. Kopie původních i nových dokumentů jsou uloženy ve Skalickém muzeum.