MĚSTO NABÍZÍ DOTACE NA HYBRIDNÍ AUTOMOBILY

MM F-M, Mgr. Jana Musálková Jeckelová

21. 3. 2022

Město i letos podporuje vlastníky hybridních automobilů. Lidé, kteří si vůz zakoupí a splní určité podmínky, mohou magistrát požádat o dotaci. Město podporou vlastníků vozů s hybridním pohonem cílí na ekologii a snížení emisí a hluku ve městě. 

Program na podporu hybridních automobilů ve Frýdku-Místku běží už 4. rokem. V loňském roce bylo schváleno všech 12 podaných žádostí a město vlastníkům aut s hybridním pohonem vyplatilo dohromady částku téměř 900 tisíc korun.

"Jedním z kroků ke snížení negativních vlivů dopravy na životní prostředí a zdraví obyvatel je snížení emisí a také zmenšení hlukové zátěže. Tento program je naším příspěvkem ke zlepšení životního prostředí ve Frýdku-Místku. Žadatelé získají 10 procent pořizovací ceny nového vozu s hybridním pohonem. Nejvíce však 75 tisíc korun. Věřím, že naše podpora může být pro lidi rozhodující, aby se rozhodli místo pro běžný automobil, pro ten ekologištější," řekl námestek primátora Jakub Míček (ANO 2011).

Žadatel musí mít trvalé bydliště nebo musí sídlit na území města alespoň jeden rok, také musí být prvním vlastníkem vozidla.

Program je určen na podporu nákupu nových osobních vozidel (M1) případně předváděcích osobních vozidel s nájezdem max. 5000 km s plně hybridním pohonem vybavených elektromotorem (FHEV).

Bližší informace a podání žádostí zde: 

Podpora pořízení hybridních automobilů 2022 | Podpora pořízení hybridních automobilů | Dotace | Odbor územního rozvoje a stavebního řádu | Odbory magistrátu | Magistrát | Oficiální stránky statutárního města Frýdek-Místek! (frydekmistek.cz)

Občané mohou o příspěvek na pořízení vozu žádat do 15. 4.