MĚSTO PODPOŘILO SOUTĚŽ MLADÝCH TALENTŮ

René Stejskal

25. 10. 2022

Gymnázium z Cihelní ulice ve Frýdku-Místku uspořádalo již 11. ročník matematické soutěže Zlatá cihla a Cihlička. Zájem o účast v soutěži byl stejně jako v uplynulých letech velký.

„Na Gymnáziu Cihelní ve Frýdku se 20. října uskutečnil již 11. ročník matematické soutěže Zlatá Cihla pro žáky základních škol z Frýdku-Místku a okolí. Celkem 23 škol vyslalo více než 200 žáků, aby změřili matematické síly v kategorii HLA – žáci 8. a 9. ročníku ZŠ, a CIHLIČKA – žáci 5. ročníku ZŠ. V uvedených kategoriích soutěžila také tříčlenná družstva. Soutěž tradičně podpořil Magistrát Frýdku-Místku a VŠB-TU z Ostravy. Odbornou záštitu poskytla Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého z Olomouce,“ uvedl ředitel pořádajícího Gymnázia Cihelní Pavel Carbol.

„Město podporuje tuto soutěž talentovaných žáků. Učitelé i díky soutěži rozpoznají talentované žáky, ti mohou porovnat své vědomosti se svými vrstevníky. Školáci využijí matematiku při studiu fyziky, chemie i biologie, je potřebná i pro další obory. Považuji za důležité s těmito nadanými dětmi pracovat a otevřít jim cestu k dalšímu studiu a třeba i kariéře vědců a specialistů v daném oboru. Všem úspěšným soutěžícím blahopřeji a děkuji pedagogům z gymnázia, že připravili tuto zajímavou soutěž,“ uvedl primátor Petr Korč (Naše Město F-M), který nejlepším řešitelům matematických úloh předal poháry a diplomy společně s pedagogy gymnázia, děkankou a proděkankou z Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava.