MĚSTO VYPSALO DOTAČNÍ PROGRAM NA KULTURNÍ AKTIVITY

René Stejskal

3. 11. 2022

Řádně vyplněné žádosti o poskytnutí dotace z dotačního programu „Podpora a rozvoj kulturních aktivit ve městě Frýdek-Místek na rok 2023“ mohou zájemci podávat od 1. 11. do 31. 12. 2022 (lhůta je zachována, pokud byla zásilka s žádostí podána nejpozději poslední den lhůty k přepravě u poskytovatele poštovních služeb).

Veškeré informace související s tímto dotačním programem včetně nových formulářů a podmínek jsou k dispozici na webu města https://1url.cz/qrV0P.

Kontaktní osoba: Ing. Jitka Kališová, odbor školství, kultury, mládeže a tělovýchovy, tel. č. 558 609 202, mob. č.: 777 921 830, e-mail: kalisova.jitka@frydekmistek.cz.