MOBILNÍ ÚŘAD ROZŠÍŘIL SVÉ SLUŽBY

MM F-M, Mgr. Jana Musálková Jeckelová

12. 4. 2022

Úřad až do domu. Imobilní občané z Frýdku-Místku mohou využít další služby v rámci mobilního úřadu. Vedle úředního ověření podpisu a vyřízení občanského průkazu, je možné nyní nově vyřizovat také záležitosti v rámci Czech POINTU.

Když nemůžete na úřad, úřad přijede za vámi. V duchu tohoto hesla funguje ve Frýdku-Místku mobilní úřad pro potřeby občanů, kteří se kvůli zdravotnímu omezení nedostanou na úřad osobně. Překážku jim pomáhají zdolávat úředníci, kteří se smlouvami a formuláři vyjíždějí do terénu. Nově si vedle legalizace podpisu na různých dokumentech nebo vyřízení občanského průkazu mohou vyřídit také záležitosti v rámci Czech POINTU, tzn. například získat výpis z rejstříku trestů či z katastru nemovitostí a další.

„Služba představuje ulehčení pro lidi, kteří jsou kvůli hendikepu omezeni v pohybu a cesta na úřad je pro ně nereálná nebo příliš náročná. Takto vyřídí úřední záležitosti v pohodlí svého domova či z nemocnice nebo z jiného sociálně či zdravotně pobytového zařízení. Mohou mimo jiné uzavírat či vypovídat smlouvy nebo udělit plnou moc svým příbuzným, kteří jim na základě tohoto úkonu budou moct vyzvedávat například dopisy na poště,“ uvedl náměstek primátora Jakub Míček (ANO 2011).

Legalizaci podpisu na úředních dokumentech a další úkony po objednání služby a po domluvě osobně provedou zaměstnanci živnostenského úřadu magistrátu. Službu lze objednávat každý pracovní den. Občan, který si nechává ověřit podpis, se musí prokázat platným dokladem totožnosti (občanský průkaz, cestovní doklad, řidičský průkaz, …).

 

Terénní služby mobilního úřadu

 

OVĚŘENÍ PODPISU

Sazba za ověření podpisu je 30,- Kč dle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích.

Od poplatku jsou osvobozeni občané se zvlášť těžkým zdravotním postižením, kteří jsou držiteli průkazu ZTP nebo ZTP/P.

CZECH POINT

Především služby spojené s digitální identitou občana a jiné:

  • založení a správa datových schránek,
  • ztotožnění občana pro účely on-line přístupu ke službám veřejné správy (Mobilní klíč eGovernmentu, NIA ID, MojeID, …),
  • ztotožnění občana pro vystavení veřejné listiny o zprostředkované identifikaci (ke smlouvě o advokátní úschově, k výplatě pojistného, ke zřízení bankovních služeb atd.).

Tyto služby jsou poskytovány pouze na území města Frýdku-Místku, včetně jeho místních částí (Chlebovice, Zelinkovice-Lysůvky, Lískovec, Skalice a Panské Nové Dvory).

Bližší informace o poplatku požadované služby, potřebných dokladech a objednání služby – pracoviště Czech POINT v budově Magistrátu města Frýdku-Místku, na ul. Radniční 1148 ve Frýdku.

Založení a správa datových schránek – zdarma.

Ztotožnění občana pro účely on-line přístupu ke službám veřejné správy – zdarma.

Vydání listiny o zprostředkované identifikaci – 200 Kč.

Kontakt:

Ing. Daniela Dvorská, 558 609 195, 777 921 809

Bc. Petra Rašovská, 558 609 192, 770 105 637 

 

OBČANSKÝ PRŮKAZ

Vyřízení pouze ve lhůtě do 30 dnů. Pouze v případě ztráty nebo odcizení, poškození se hradí poplatek 200,- Kč. Služba je určena imobilním občanům na území města Frýdku-Místku a v okolních obcích.

Bližší informace o potřebných dokladech a objednávání služby – kanc. 250 nebo 252, 2. NP v budově Magistrátu města Frýdku-Místku, na ul. Politických obětí 2478 v Místku.

Kontakt: 

Jaroslava Kotasová: 558 609 458 

Jana Tlučková: 558 609 455

Iveta Peške: 558 609 467