Náměstek primátora Jakub Míček o významu změn územního plánu

MM F-M, Ing. René Stejskal

29. 9. 2021

Jakub Míček (ANO 2011) má jako náměstek primátora Frýdku-Místku na starosti územní plánování a rozvoj, stavebně správní činnosti, dotace a řídí útvar hlavního architekta města.

Poslední změny územního plánu otevřely možnosti pro další rozvoj města. Popište, prosím, o co se jednalo.

Ve městě existuje několik textilních areálů, které už neslouží svému původnímu účelu, avšak podle územního plánu se daly využívat jen pro průmyslovou činnost. Jenže tyto areály chceme otevřít tak, aby se v nich mohly konat i jiné aktivity a činnosti. Chceme prostě tyto areály vtáhnout do města. Právě to umožnila změna územního plánu.

Můžete být konkrétní?

Když se podíváme do starších změn územního plánu, příkladem takové změny je vznik nového městského bulváru, který propojí Těšínskou ulici s vlakovým nádražím. Původně se jednalo o uzavřený a oplocený areál, který se otevře, na jeho počátku v zrekonstruované budově bude sídlit městská policie, vzniknou nové objekty s kavárnami a obchody a také menší náměstí, které bude lákat k posezení. Aby se to vše mohlo postupně zrealizovat, byla nutná změna územního plánu.

Do poslední změny jsme zapracovali požadavky společnosti Slezan Holding, které se týkají dalších čtyř areálů. Díky tomu mohou být původní sklady ve Staroměstské ulici přeměněny v multifunkční objekt, který bude v pěším dosahu nového bulváru. Je základem nové čtvrti, která v tomto místě postupně vzniká. Další změna se týká areálu ve Frýdlantské ulici, kde Slezan zamýšlí postavit obytné domy. Je i v našem zájmu, aby se ve městě rozšířila nabídka bytů. Územní plán také umožní rozvoj areálů v Beskydské a Hálkově ulici.

Zabýval se územní plán i jinými oblastmi, než jsou průmyslové areály?

Zamýšlíme rozšíření Arboreta, proto plochy pro zástavbu byly přeměněny na plochy se zelení. Arboretum tak může sahat až k ulici Na Bažinách. Je to pozitivní zpráva, ve městě budeme mít více zeleně.

Do vaší gesce spadají i dotace. Daří se dotace získat na investiční projekty města?

V současné době považuji za téměř nemožné investovat jen z vlastních prostředků. Město musí investovat do svého rozvoje, zároveň si uvědomujeme, že investice přinášejí práci firmám a lidem, kteří je zde utrácejí a díky nim fungují další podnikatelé a služby. Proto se snažíme na naše projekty získat dotace a mohu potvrdit, že jsme úspěšní. Poměrně čerstvou záležitostí je schválení dotace Státního fondu podpory investic na stavební úpravy budovy v Těšínské ulici, ve které bude sídlit městská policie. Práce jsou odhadnuty na 69 milionů korun, dotace činí 34,5 milionu korun.