OBCHVAT: UZAVÍRKA SILNICE II/648

MM F-M, Mgr. Jana Musálková Jeckelová

19. 4. 2022

ZMĚNA: ŘSD PLÁNUJE NOVÝ TERMÍN UZÁVĚRY. K UZÁVĚŘE 1. 5. NEDOŠLO Z ADMINISTRATIVNÍCH DŮVODŮ. 

V souvislosti s výstavbou obchvatu bude ve dnech 1.5.2022 až 31.5.2022 uzavřena silnice II/648 v místě napojení provizorního sjezdu z dálnice D48 na stávající silnicí II/648, který bude trvale odstraněn.

Objízdná trasa z Frýdku-Místku bude vedena přes Staříč, alternativně (zejména pro vozidla nad 3,5 tuny) po dálnici D48 (viz situační nákresy). Průjezd autobusů uzavírkou bude umožněn.

Na ulice Rovenská, Zahradnická, Nad Přehradou a Pod Štandlem bude dopravním značením zakázán vjezd motorových vozidel, mimo dopravní obsluhu.

Ve dnech 20.5.2022 až 22.5.2022 nebo 27.5.2022 až 29.5.2022 bude omezen i průjezd autobusů:

Autobusy městské hromadné dopravy budou vedeny z ulice Příborská přes kruhový objezd a nové přemostění po ulici Nad Přehradou. Bez náhrady ale budou zrušeny zastávky Frýdek-Místek, Zelinkovice, transformátor a Frýdek-Místek, Zelinkovice, U Václavíků. Autobusy příměstské autobusové dopravy budou ve dnech 20.5.2022 až 22.5.2022 nebo 27.5.2022 až 29.5.2022 jezdit pouze po dálnici D48 a budou Zelinkovice i Chlebovice míjet.