OBNOVENÍ ŽÁDOSTI O PRONÁJEM OBECNÍHO BYTU

MM F-M

10. 1. 2022

Obnovení žádosti o přidělení obecního bytu lze učinit pouze písemně. Formuláře jsou k dispozici na informacích v budově magistrátu na ul. Radniční 1148 a na internetových stránkách města (https://www.frydekmistek.cz/cz/obcan/organy-mesta/magistrat-mesta/odbor-spravy-obecniho-majetku/tiskopisy-materialy/).

Vyplněný  formulář „Obnovení žádosti o byt pro rok 2022“ mohou občané osobně odevzdat na podatelně magistrátu, nebo jej zaslat  poštou na adresu Magistrát města Frýdku-Místku, Radniční 1148, Frýdek-Místek, 738 01. Obnovení lze poslat i datovou schránkou (ID datové schránky: w4wbu9s) nebo na adresu podatelny: podatelna@frydekmistek.cz  

Upozornění:

Pro další vedení žádosti o pronájem obecního bytu musí žadatel splnit další podmínky:

  • zaplacení veškerých dluhů (tj. pohledávky po lhůtě splatnosti), které statutární město eviduje na jméno žadatele (včetně dluhů přihlášených do insolvenčního řízení). Dluhy musí být uhrazeny nejpozději do 31. března 2022
  • trvalý pobyt na území statutárního města Frýdek-Místek
  • nesmí být vlastníkem nebo spoluvlastníkem bytu či obytné nemovitosti.