OPRAVÍME DALŠÍ SILNICE A CHODNÍKY

Jana Musálková Jeckelová

21. 9. 2022

Město opraví další silnice a chodníky. Rozhodli o tom městští radní, kteří se v úterý 20. září sešli na svém 114. jednání. Pracovní stroje zamíří do Frýdeckého lesa, Chlebovic, Lysůvek nebo na Třanovského ulici.

Obyvatelé Frýdku-Místku včetně okrajových částí se dočkají dalších opravených komunikací. Všechny nyní schválené opravy provedou technické služby. Město tak vyhoví podnětům občanů, kteří o zlepšení stavu konkrétních komunikací požádali:  

  • Půjde o část komunikace ve špatném stavebním stavu na Panských Nových Dvorech, a to od křižovatky s ulicí Bruzovskou po křižovatku s ulicí Černá cesta. Město k opravě, která vyjde na necelé 3 miliony korun, přistoupilo nejen na základě požadavků občanů, ale i Frýdecké skládky a.s.
  • Požadavkům občanů vyhoví a v návaznosti na výstavbu vodovodu město opraví prostřednictvím TS a.s. také část komunikace na Panských Nových Dvorech (naproti centrálního hřbitova, podél trasy II. etapy obchvatu). Půjde o pokládku vrchní živičné vrstvy a oprava vyjde na téměř 800 tisíc korun.
  • Obdobně v ulici Hraniční v Lysůvkách a také na části komunikace ulice Pod Štandlem v Místku, kde vyspravení komunikace žádali občané, město vyhoví a na komunikace ve špatném stavebním stavu nechá položit nový živičný povrch. Opravy vyjdou na 4,4 milionu korun. Nový živičný povrch dostane také ulice Františka Prokopa v Chlebovicích za 2,9 milionu korun.
  • Technické služby dále na základě požadavku Osadního výboru Lískovec a také z důvodu špatného stavebního stavu vymění za zhruba milion korun stávající povrch za nový živičný na komunikaci od toku Podšajarka k domu č.p. 470 v Lískovci.
  • Stávající povrch za nový živičný a k tomu výměnu obrub provedou technické služby také na části ulice Třanovského ve Frýdku, práce vyjdou na zhruba milion korun.

Radní měli dále na stole také projekt Odpočinkového místa Zátiší, jehož proměnu si v rámci participativního rozpočtu vybrali sami občané. Úprava místa za milion korun na základě přání obyvatel začne v říjnu. Rada dále podpořila žádost 6. ZŠ o dotační podporu na zřízení přírodní zahrady, která by sloužila nejen pro venkovní výuku. Mezi více než padesátkou bodů byly také žádosti na získání dotací na úsporu energií v rámci přístavby 1. ZŠ, rekonstrukce Integrovaného centra Žirafa a hasičské zbrojnice ve Frýdku. Další jednání rady se uskuteční 11. října.