PŘEDSTAVENSTVA MĚSTSKÝCH SPOLEČNOSTÍ ZEŠTÍHLELA

René Stejskal

1. 7. 2024

Rada města rozhodla, že sníží počty členů představenstev v městských společnostech TS a.s. (technické služby) a Frýdecká skládka a.s.

Představenstva těchto společností tvořili tři členové. „Rozhodli jsme, že snížíme jejich počet na dva s tím, že při rovnosti hlasování bude převažovat hlas předsedy představenstva. Tento krok znamená pro společnosti finanční úsporu, ale především efektivnější rozhodování,“ potvrdil primátor Petr Korč (Naše Město F-M).

Frýdecká skládka neustále vylepšuje třídění odpadů, které také prodává, rovněž prodává elektrickou energii vyrobenou ze skládkového plynu, má externí zakázky a sváží komunální odpad i z okolních obcí. Díky dobrému hospodaření společnosti město nemusí občanům zvedat roční platbu za odpad.

Technické služby dobře hospodaří i v době, kdy se zvedly ceny energií a surovin. Organizační změny, které proběhly v uplynulém období, umožnily více provázat a zefektivnit kapacitu jednotlivých provozů. Uskutečněné i zamýšlené investice směřují ke stejnému cíli – umožnit co nejvyšší kvalitu prováděných prací, zvýšit kapacitu a snížit pracnost. Společnost se snaží zvládnout co nejvíce zakázek připravovaných městem, což přispělo k rekordnímu hospodářskému výsledu v loňském roce.