PŘIJĎTE UCTÍT HRDINY BOJE O CZAJANKOVA KASÁRNA

MM F-M, Ing. René Stejskal

2. 3. 2022

U památníku 8. pěšího pluku v místě bývalých Czajankových kasáren se uskuteční v pondělí 14. března v 16 hodin pietní akt, který připomene hrdinný odpor československých vojáků, kteří se v roce 1939 jako jediní v tehdejším Československu postavili se zbraněmi v rukou německým okupantům.

Pietní akt pořádá město Frýdek-Místek s frýdecko-místeckou jednotou Československé obce legionářské a zúčastní je jej zástupci Armády ČR, Svazu bojovníků za svobodu, politických stran, spolků a organizací. Veřejnost je srdečně zvána.

Czajankova kasárna 8. pěšího pluku se nacházela v bývalé textilní továrně v Místku. Německá armáda měla obsadit území Čech, Moravy a Slezska 15. března, vojáci wehrmachtu ale přijeli na Ostravsko již 14. března a tento den v podvečer zastavily u brány kasáren v Místku, kde byl umístěn 3. prapor 8. pěšího pluku. Německý důstojník požadoval, aby se jednotka vzdala. Velící důstojník kapitán Karel Pavlík vydal rozkaz k obraně. Mezi německými a československými vojáky se strhla přestřelka. Po půlhodinovém boji utrpěli dva obránci zranění, na německé straně bylo několik mrtvých (podle odhadů se jednalo o 12 zabitých německých vojáků). Na základě rozkazu z velitelství pluku se posádka místeckých kasáren nakonec vzdala.

 Československo, v té době okleštěné o území na základě tzv. Mnichovské dohody, přestalo existovat. Slováci vyhlásili na svém území Slovenský štát, Podkarpatská Rus se odtrhla a následně byla obsazena maďarskými vojsky, na zbývajícím území vznikl pod německou správou Protektorát Čechy a Morava.