PRIMÁTOR ZAHÁJIL UNIKÁTNÍ FESTIVAL INSPIRACE V PŘÍRODNÍCH VĚDÁCH

René Stejskal

31. 8. 2022

Na sto pedagogů prožilo poslední prázdninový den ve Frýdku-Místku ve výjimečném duchu. Učitelé se zúčastnili unikátního Festivalu inspirace v přírodních vědách, který se v našem městě uskutečnil zcela poprvé. Získají na něm do své výuky nové informace a tipy, které napomohou k tomu, aby žáci prožívali učení s radostí.

„Těší mě, že můžeme Festival inspirace v přírodních vědách přivítat přímo v našem městě a také mu poskytnout chybějící finanční podporu. Každý krok, který vede ke zkvalitnění výuky, je velmi ceněná investice, která dá našim dětem velmi mnoho. Věřím, že inspirace načerpaná pedagogy přinese dětem spoustu radosti z učení,“ řekl primátor Petr Korč (Naše Město F-M).

Sdílíme zkušenosti mezi učiteli prvního i druhého stupně a propojujeme výuku do mezipředmětových celků,“ vysvětlil za organizátory oceňovaný pedagog přírodních věd Tomáš Chrobák. Mezi tématy bylo i například i vybudování školní zahrady tak, aby v ní mohla probíhat výuka, dále bádání o přírodě a její ochrana či využití 3D tisku a virtuální reality.

Akce se konala již potřetí. V předchozích ročních putovala po okolních obcích. Letošním hostitelem byla 1. ZŠ ve Frýdku. „Vážím si toho, že třetí ročník festivalu se konal v našem městě a ve škole Pod Sovou. Jsem přesvědčen, že praktické sdílení zkušeností a nápadů mezi pedagogy je cestou k modernímu a pro žáky k atraktivnímu způsobu výuky. Osobně děkuji za spolupráci organizátorům, a to nejen MAS Pobeskydí, ale také vedení Střední školy gastronomie, oděvnictví a služeb ve Frýdku-Místku,“ poděkoval ředitel hostitelské 1. ZŠ Zbyněk Šostý.

Oproti dvěma předchozím ročníkům festival nezískal evropské dotace. Letos je proto hlavním sponzorem město Frýdek-Místek a MAS Pobeskydí, z.s.