Rekonstrukce hasičské zbrojnice v plném tempu

René Stejskal

12. 8. 2022

Rozsáhlá oprava hasičské zbrojnice ve střelniční ulici probíhá od loňského roku. „Stavebníci dokončují hrubou stavbu přístavby. Zakryje ji střešní konstrukce, takže do objektu nebude pršet. Jsem rád, že stavba pokračuje i přes problémy s dodávkami materiálů, s čímž se u nás potýkají všechny stavební firmy,“ uvedl náměstek primátora pro investice, finance a rozpočet Jiří Kajzar.

V původní budově z roku 1985 musely být až o 40 centimetrů sníženy podlahy, protože nové hasičské vozy jsou vyšší než čtyři desítky let stará zásahová technika. S tím souvisela i úprava výjezdu z garáží.  

Potíže s dodávkami materiálů způsobily, že se práce na zbrojnici protáhnou a skončí v únoru příštího roku. Materiál rovněž zdražil, takže konečná cena bude 60 milionů Kč bez DPH. Původně byla cena podle projektové dokumentace činila 67 milionů korun, vysoutěžená cena byla o 16 milionů nižší. To znamená, že i po všech problémech bude cena nižší, než se původně počítalo.

Město dobrovolným hasičům pořídí nejmodernější cisternové zásahové vozidlo, a to i přes to, že ministerstvo vnitra zrušilo z úsporných důvodů dotační titul s již schválenou dotací na nákup tohoto vozu. V Lískovci zase město nechalo provést u tamní hasičské zbrojnice hydroizolaci.

„Těší mě, že na území města máme jednotku dobrovolných hasičů takových kvalit, že se vyrovná profesionálům. Zároveň se ukázalo, že naše předešlá rozhodnutí, rekonstruovat hasičskou zbrojnici a zároveň pořídit novou cisternu, se ukazují jako správná. Zvláště ve světle současných událostí, kdy jsme všichni sledovali, co se dělo v Českém Švýcarsku,“ zdůraznil primátor Petr Korč.