ROMIPEN PRO DĚTI

MM F-M, Mgr. Jana Musálková Jeckelová

29. 4. 2022

V pátek 29. dubna se od 14 do 16 hodin ve frýdecké ulici Míru uskuteční akce Romipen pro děti. Tradiční oslava Mezinárodního dne Romů, který připadá na 8. dubna, se ve městě obvykle konala ve větším rozsahu. Letos se pořadatelé zaměřili především na děti, které čeká bohatý program.   

V době před koronavirovou pandemií se Romipen konal každoročně v Hudebním klubu Stoun, vzhledem k nejisté době se oddělení sociální prevence odboru sociálních služeb rozhodlo akci uspořádat v menším měřítku. Děti se mohou těšit na vystoupení taneční skupiny TS Aktiv, na malování na obličej, karaoke, chození po laně nebo kolo štěstí. Občerstvení bude zajištěno v podobě ukázky zdravých svačinek.

„Chtěli bychom děti, které žijí v sociálně vyloučené lokalitě, namotivovat k aktivnímu trávení volného času. Dívky například dostanou možnost účastnit se tanečních kurzů pod vedením lektorky z TS Aktiv. Rádi bychom také, aby se noví pracovníci např. z Nízkoprahového klubu Nezbeda a z dalších služeb seznámili s dětmi a jejich rodiči,“ uvedl náměstek primátora Igor Juriček, který nad akcí převzal záštitu.

Do realizace akce „Romipen pro děti“ je kromě oddělení sociální prevence zapojena i Charita Frýdek-Místek – Centrum Pramínek, terénní služba Rebel, NZDM Klub Nezbeda a služba Doučování. Přítomny budou také pracovnice NZDM Klub Semafor.