Skaličtí farníci převzali půlmilionový šek na opravu kostelní věže

MM F-M, Mgr Jana Musálková Jeckelová

8. 10. 2021

Peníze na rekonstrukci věže kostela sv. Martina věnovali místní obyvatelé a firmy, celkem přispěli více než 300 tisíc korun. Město Frýdek-Místek přidalo 200 tisíc korun v rámci sbírky Daruj F-M.

 

Samotná věž je ve velmi špatném stavu. Krovy v mnoha místech napadl dřevokazný hmyz a houby.

„Fasáda a jednotlivé římsy věže jsou na mnoha místech zvětralé a odpadlé. Poškozené je oplechování na průčelí fasády. Kvůli uvolněnému kovanému kříži ve špici věže dovnitř zatéká a makovice pod kovaným křížem je poškozená a zrezivělá. Plánovanou opravou krovů, krytiny a fasády věže chceme pokračovat v záchraně této kulturní památky,“ upřesnil skalický farář Pawel Grodek. 
Rekonstrukce kostelní věže je další ze série nezbytných oprav významné renesanční památky. V roce 2018 řemeslníci repasovali vstupní dveře. O rok později přibyly na věži repliky okenic s žaluziemi z modřínového dřeva a kulaté dřevěné okno v průčelí fasády. 

„Město pro účely sbírky zřídilo transparentní účet a v rámci programu Daruj F-M se zavázalo poskytnout dar ve výši částky věnované veřejností, maximálně však 200 tisíc korun,“ vysvětlil náměstek primátora Jakub Míček (ANO 2011). 

Díky sbírce farnost získala zhruba polovinu potřebných financí na opravu věže, celkové náklady na rekonstrukci se vyšplhají přibližně na milion korun. 

„Překvapila mě jejich štědrost. Věnovali nám přes 313 tisíc korun. Děkuji všem za pomoc a také městu Frýdek-Místek, které nám na opravu věže přispělo 200 tisíci na základě sbírky Daruj F-M,“ poděkoval farář Pawel Grodek. 

Po dokončení oprav plánuje farnost ve Skalici uložit do makovice věže poselství pro další generace, včetně miniatury symbolického šeku ze sbírky Daruj F-M.