ŠKOLÁCI SI VYZKOUŠELI ROLE ZASTUPITELŮ

MM F-M, Ing. René Stejskal

18. 5. 2022

Žáci 2. a 6. základní školy a Scioškoly Frýdek-Místek se pustili do projektu organizace Agora Central Europe, která zapojuje občany do rozhodování ve městech a regionech a mezi její aktivity patří i organizace simulovaného zastupitelstva. Žáci si vyzkoušejí roli zastupitelů a na vlastní kůži zjistí, jak funguje komunální politika a ve spolupráci se zastupiteli navrhují řešení některých místních problémů. Projekt zvýší zájem mladých lidí o komunální politiku a naučí je, jak připravit podklady pro vyřešení určitého problému. Město vyšlo žákům vstříc a na jeden den jim propůjčilo zasedací sál včetně veškeré techniky.

Po uvítání primátorem Petrem Korčem žáci vytvořili skupiny, které představovaly politické strany, a pojmenovaly si je. Poté se věnovali problémům, kterým se chtěli jako zastupitelé věnovat. Stali se z nich předkladatelé, další si připravili připomínky a o problému poté diskutovali. Na dané téma se dívali z různých stran. Na závěr o jednotlivých bodech hlasovali. Žákům s přípravou podkladů pomáhali náměstek primátora Igor Juriček a zastupitelka Markéta Ubíková, kteří se také zúčastnili simulovaného zastupitelstva.

„Jsem příjemně překvapen, jak aktivně žáci k simulovanému zastupitelstvu přistoupili. Vybrali skutečné problémy, dobře se v nich orientovali a navrhovali řešení. Při diskuzi a hlasování si počínali jako skuteční politikové. Za velký přínos považuji, že získali návod, jak se problémy dají reálně řešit,“ uvedl náměstek primátora pro sociální oblast, participaci, digitalizaci a informační technologie Igor Juriček.

Na snímku náměstek primátora Igor Juriček připravuje se školáky podklady pro simulované zastupitelstvo.