Údržba veřejné zeleně v tomto týdnu

MM F-M

21. 6. 2021

V období od 21. 6. 2021 do 27. 6. 2021 se provádí na plochách veřejné zeleně, které jsou ve vlastnictví statutárního města Frýdek-Místek, tyto práce:

Parkové trávníky – provádí se 2.cyklus kosení na sídlišti Slezská a v okolí ulic Národních Mučedníků a Nádražní.

Parterové trávníky udržované mulčováním (kosení bez sběru pokosené a rozmělněné trávy) – provádí se 3. cyklus kosení v parcích.

Doprovodná zeleň (plochy trávníků podél komunikací) – provádí se 1. cyklus kosení.

Porosty stromů a keřů – provádí se:

  • Řez živých plotů.
  • Pletí keřových skupin v parku Jižní svahy a v centru Frýdku a Místku.

Terenní úpravy – provádí se opravy poškozených trávníků.

Zálivka – provádí se zálivka nově vysazených dřevin, květinových záhonů a květinových nádob v rozsahu podle aktuálního počasí.

Průběžně probíhají tyto práce:

  • Úklid městských parků dle harmonogramu.