Údržba veřejné zeleně v tomto týdnu

MM F-M

15. 6. 2021

V období od 14. 6. 2021 do 20. 6. 2021 se provádí na plochách veřejné zeleně, které jsou ve vlastnictví statutárního města Frýdek-Místek, tyto práce:

Parkové trávníky – provádí se 1.cyklus kosení na sídlištích Spořilov, Anenská a Kolaříkovo.

Luční trávníky (extenzivně udržované louky mimo zastavěné území) – provádí se 1. cyklus kosení.

Doprovodná zeleň (plochy trávníků podél komunikací) – provádí se 1. cyklus kosení.

Porosty stromů a keřů – provádí se:

  • Řez živých plotů.
  • Pletí keřových skupin v parku Jižní svahy a na ploše centrálního pohřebiště ve Frýdku.

Terenní úpravy – provádí se opravy poškozených trávníků.

Arboretum – provádí se údržba dřevin a trvalek.

Zálivka – provádí se zálivka nově vysazených dřevin, květinových záhonů a květinových nádob v rozsahu podle aktuálního počasí.

Průběžně probíhají tyto práce:

  • Úklid městských parků dle harmonogramu.