ÚPLNÁ UZAVÍRKA ULICE BŘEZINOVA

Linda Holubová Blažková

11. 11. 2022

UPOZORŇUJEME: Od 14.11.2022 do 17.11.2022 bude neprůjezdná ulice Březinova, k.ú. Místek. Důvodem je realizace vodovodní, plynové a kanalizační přípojky.

Objízdná trasa bude vedena po ulici Vojanova.