UPOZORNĚNÍ – MÍSTNÍ POPLATKY ZA KOMUNÁLNÍ ODPAD A ZA PSY

Linda Holubová Blažková

11. 11. 2022

Informujeme občany města, že pokud takto neučinili, mohou stále uhradit místní poplatek za komunální odpad a místní poplatek ze psů za rok 2022. V případě, že tak neučiní, budou nedoplatky za letošní rok vyměřeny začátkem roku 2023 hromadnými předpisnými seznamy a platebními výměry, a to včetně 0,25násobku navýšení.

Místní poplatek za komunální odpad činí 696 Kč na osobu a rok (senioři nad 70 let 348 Kč za rok a děti do šesti let jsou od poplatku zcela osvobozeny). Navýšení o 0,25násobek v případě nedoplatku ve výši 696 Kč činí 174 Kč, nedoplatek tak bude celkem 870 Kč.

Poplatek za psa v bytovém domě v centru města činí 900 Kč na rok (za psa v rodinném domě a v okrajových částech města je nižší). Pokud nebude uhrazen, bude navýšení o 0,25násobek 225 Kč, nedoplatek tak bude celkem 1125 Kč.

Místní poplatky lze stále uhradit:

(po zadání rodného čísla nebo variabilního symbolu se zobrazí údaje k zaplacení poplatku)

  • v hotovosti nebo platební kartou na pokladnách Magistrátu města Frýdku-Místku, a to v době pokladních hodin v budově na ul. Radniční 1148 ve Frýdku a v budově na ulici Politických obětí 2478 v Místku:

Pondělí            9:00 – 11:30, 12:15 – 16:30 hodin

Úterý               9:00 – 11:30, 12:15 – 13:00 hodin

Středa              9:00 – 11:30, 12:15 – 16:30 hodin

Čtvrtek            9:00 – 11:30, 12:15 – 14:30 hodin

Pátek               9:00 – 12:15 hodin

  • převodem na bankovní účet města, a to:
  1. komunální odpad: na bankovní účet města vedený u Komerční banky a.s. na číslo účtu:

19-3767000237/0100 (č. ú. se nemění)

2) pes: na bankovní účet města vedený u Komerční banky a.s. na číslo účtu:

19-928781/0100 (č. ú. se nemění).

Variabilní symbol (VS) – je Vaše přidělené číslo, které je po celou dobu poplatkové povinnosti stejné. Mění se pouze v případě, že z Vaší strany dojde ke změně, kterou jste nahlásili správci poplatku (např. vyplnění tiskopisu Prohlášení typu A nebo B).

Kontakty na jednotlivé správce poplatku:

Poplatek za komunální odpad – rozdělení poplatníků podle písmen:

A – Ď               Alena Biedrawová                    tel.: 558 609 121        

E – J                Ing. Renáta Kowalczyková       tel.: 558 609 167        

K – L               Iva Bezoušková                       tel.: 558 609 161        

M a poplatníci, kteří mají ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba

                        Kateřina Šindlerová                 tel.: 558 609 287        

N – Ř              Monika Šupčíková                    tel.: 558 609 159        

S – Š               Bc. Dagmar Mojžíšková           tel.: 558 609 162        

T – Ž               Scarlet Dosoudilová                 tel.: 558 609 163        

Poplatek ze psů: Bc. Dagmar Černíková       tel. 558 609 158

  • poštovní poukázkou prostřednictvím pošty (vyplní si občan sám)

Doplnění: úplné znění vyhlášek včetně sazeb za jednotlivé místní poplatky naleznete na stránkách města  www.frydekmistek.cz v sekci Magistrát-právní předpisy města-obecně závazné vyhlášky.