UPOZORNĚNÍ: NEBEZPEČÍ POD STROMY

Jana Musálková Jeckelová

16. 12. 2022

Riziko úrazu nebo újmy na majetku hrozí aktuálně pod zasněženými stromy. Vlivem těžkého sněhu a jeho nadměrného množství, které zůstává na stromech, dochází k vylamování větví a ke zlomům větších částí stromů. Jedná se o všechny druhy stromů, největší problém je u jehličnanů.

Varujeme občany, aby se z důvodu nebezpečí úrazu nezdržovali pod stromy a v jejich dopadové vzdálenosti. Hrozí také poškození vozidel, proto varujeme také před parkováním vozidel pod stromy a v jejich dopadové vzdálenosti.

V případě zjištění rizikového stromu na městském pozemku prosím kontaktujte TS a.s.: https://www.tsfm.cz/kontakty