VĚŽ KOSTELA SV. JANA A PAVLA ODHALILA CENNÉ VZKAZY PŘEDKŮ

MM F-M, Mgr. Jana Musálková Jeckelová

7. 12. 2021

Po 107 letech se dostaly na světlo schránky uložené v makovici kostela sv. Jana a Pavla v Místku. Předci všem přihlížejícím připravili velké překvapení. V kovových tubusech se našlo nebývalé množství dobových materiálů ve výborném stavu. Tubusy ukrývaly také ostatky svatých.

Věž kostela sv. Jana a Pavla v Místku dnes byla centrem pozornosti. Před největším místeckým chrámem se sešli místní, zástupci města, farnosti a médií. Všichni s napětím očekávali, zda a jaké tajemství věž vydá. Pracovníci odborné firmy s největší opatrností snesli makovici věže, ve které se ukrývaly dva tubusy s odkazy předků.

Primátor města Frýdku-Místku Petr Korč (Naše Město F-M) a děkan Římskokatolické farnosti Místek Daniel Vícha v bílých rukavicích opatrně vytahovali a prohlíželi materiály z rozpečetěných tubusů.

Dokumenty a další cennosti se zachovaly ve výborném stavu a výsledek nálezu předčil veškerá očekávání. Součástí nálezu jsou dobové textové materiály, bankovky, mince, pohlednice a fotografie. Nefalšovaný údiv přítomných v kostele i sledujících online přenos na oficiálních facebookových stránkách města vyvolalo nalezení ostatků několika svatých.

Materiály, kterými předci chtěli svým následovníkům dát co nejvíce informací o jejich době, byly pečlivě vybrané a připravené. Některé materiály vyvolávaly v přihlížejících konkrétní vzpomínky. Jedna z místních paní si vzpomněla, že osobně znala tehdejšího klempíře, o němž se v tubusu nacházely podrobnější informace, včetně fotografie, starší pán si zase uvědomil, že na kopci z dobové fotografie kdysi sáňkoval.  

Snášení tubusů z věže a následné prohlížení cenných materiálů sledovaly i děti z některých základních škol. V následujících dnech se třídy pustí do vyrábění vzkazu pro budoucí generace. V rámci soutěže Magistrátu města Frýdku-Místku „Co vzkážeme budoucím generacím?“ porota vybere nejpůsobivější vzkaz, který spolu s dalšími dokumenty spočine v opravené kostelní věži.

Farnost snesenou makovici věže a kříž vystaví. Lidé se na ně budou moci do kostela sv. Jana a Pavla přijít podívat v neděli 12. 12. od 14 do 18 hodin.

Nalezené materiály nyní farnost spolu s památkáři podrobně prozkoumá, následně budou k dispozici všem, ať už ve zdigitalizované podobě nebo v rámci výstavy.