VYBRALI JSME DĚTSKÝ VZKAZ DO KOSTELNÍ VĚŽE

MM F-M, Mgr. Jana Musálková Jeckelová

10. 2. 2022

Soutěž „Co vzkážeme budoucím generacím?“ zná své(ho) vítěze. Na Magistrátu města Frýdku-Místku se sešla nesmírně působivá a originální kolekce prací dětí městských základních škol. 

Členové poroty všechny zaslané vzkazy pečlivě prostudovali a dlouze o nich diskutovali. Nakonec v nejužším výběru skončilo pět originálních vzkazů.

Absolutním vítězem, který získal nejvíce hlasů a největší obdiv poroty se stal vzkaz 8. B z 6. základní školy v ulici Pionýrů v Místku, a to pod vedením paní učitelky Mgr. Karolíny Gomolové. Vítězný tým si kromě unikátního místa v tubusu zajistil také zážitek v podobě osobního setkání na Magistrátu města Frýdku-Místku.

(Člen poroty: děkan Římskokatolické farnosti Místek Daniel Vícha)

NE JEDEN, ALE PĚT VZKAZŮ DO VĚŽE

Kromě práce vítězného týmu se porota rozhodla vybrat do tubusu i další čtyři originální výtvory, a to těchto autorů:

4. a 5. třída, ZŠ Chlebovice

7. A, 2. ZŠ, ul. J. Čapka

7. B, 2. ZŠ, ul. J. Čapka

(Členové poroty: ředitel ZUŠ F-M Marek Slíva, primátor Petr Korč)

Porotu velmi překvapilo, s jakou opravdovostí se děti do vytváření vzkazů pustily. Ve většině prací se jako hlavní téma objevovala současná covidová doba a její důsledky, které na sobě děti pocítily.

„Velmi si ceníme opravdovosti a upřímnosti, které se všem dětem podařilo do vzkazů vtisknout, ať už šlo o nemladší žáčky, nebo o nejstarší, skoro studenty středních škol. Byli bychom rádi, kdyby se jejich působivými výtvory mohla potěšit i veřejnost, proto plánujeme v nejbližší budoucnosti uspořádat výstavu všech prací,“ uvedl primátor Petr Korč (Naše Město F-M). 

Žáci se v hojném počtu pustili do vytváření vzkazů po výzvě magistrátu, který soutěž vyhlásil v souvislosti s obnovou kostela svatého Jana a Pavla a snímání dědictví předků z kostelní věže. Dobové dokumenty a další cennosti byly na sklonku loňského roku vyjmuty z tubusů ukrytých v makovici po 107 letech. Část originální dobových dokumentů bude po opravě uložena zpět a spolu s nimi budou na desítky let do tubusů ukryty i vzkazy dětí.

VÍTĚZNÉ PRÁCE: