VÝZNAMNÉ OSOBNOSTI MĚSTA PŘEVZALY CENU

Archiv

MM F-M, Mgr. Jana Musálková Jeckelová

17. 11. 2021

Představitelé města ocenili významné osobnosti Frýdku-Místku. Cenu statutárního města pro rok 2020 v Rytířském sále frýdeckého zámku převzali:

paní LUDMILA DEUTSCHEROVÁ (za přínos v oblasti dramatického umění):

Už 47 let působí ve Frýdku-Místku v oblasti dramatického umění. Jako členka divadla DUO hrála v mnoha pohádkách pro děti i ve hrách pro dospělé. Po přestěhování divadla DUO do divadla Čtyřlístek a po vzniku divadelního spolku Famus působila od roku 1998 jako jeho starostka. Je stále plna neutuchajícího divadelního optimismu a elánu. Přestože v současné době předává pomyslné žezlo svým nástupkyním, nadále hodlá hrát a bude také působit jako divadelní nápověda. 

pan VLADIMÍR DUŽÍK ST. (za přínos v oblasti záchrana lidských životů):

Již 52 let je členem sboru dobrovolných hasičů ve Frýdku-Místku. Během své dlouholeté činnosti zasahoval u téměř dvou tisíc mimořádných událostí, má za sebou tisíc dvě stě výjezdů, a to nejen na území Frýdku-Místku, ale i do okolních obcí. I ve svých 66 letech patří mezi nejaktivnější členy jednotky. Kromě zásahové činnosti vykonává také práci zpravodaje Sboru dobrovolných hasičů. Ve Sboru dobrovolných hasičů je považován za základní kámen jak výjezdové jednotky, tak celého sboru.

paní HELENA FEJKUSOVÁ (za přínos v oblasti záchrana lidských životů – sociální oblast):

Ředitelka organizace Podané ruce, zakládající členka tohoto sdružení a ředitelka projektu osobní asistence. Kromě řízení celé organizace, určování směru a vizí se aktivně věnuje canisterapii, kterou si zamilovala. Školí nové canisterapeuty, reprezentuje sdružení na akcích a přednáší o canisterapii pro odbornou a laickou veřejnost. V doprovodu svých čtyřnohých terapeutických pomocníků pracuje s velkou mírou empatie a vždy zohledňuje individuální možnosti a dovednosti svých klientů. Za více než 20 let pomohly Podané ruce mnoha tisícům potřebných napříč všemi věkovými kategoriemi.

paní ANNA NOVÁKOVÁ (za přínos v oblasti výchova a vzdělání):

Byla dlouhodobě zaměstnaná jako kronikářka města Frýdku-Místku. Svou práci vykonávala vždy s láskou, trpělivostí a vytrvalostí. Navštěvovala mnoho kulturních akcí a vernisáží a účastnila se setkání s významnými osobnostmi. Zaznamenávala nejen aktuální události, ale tvořila také retrospektivní zápisy a postupně tak zmapovala dění ve Frýdku-Místku. Kroniky, které napsala, mají díky krásnému rukopisu specifický půvab a zůstanou trvalou stopou její práce.

a pan MILAN OBODA (za přínos v oblasti výtvarné umění a architektura):

Je významnou uměleckou osobností našeho města i celého regionu. Profesí původně zámečník a svářeč, později písmomalíř a akademický sochař. Od mládí miloval přírodu a zejména koně. Beskydy, Hukvaldská obora nebo Palkovické hůrky, ale také hudba nebo náboženství, se mu staly nevyčerpatelným zdrojem inspirace, především v jeho řezbářské tvorbě. Uspořádal desítky výstav svých dřevořezeb po celé České republice, včetně Frýdku-Místku. Rovněž je autorem několika knih, v roce 2009 vyšla jeho prvotina Můj čas mezi stromy. Umělecká díla a objekty, které vytvořil, jsou zastoupeny ve sbírkách řady institucí, muzeí a galerií.

Na fotografii zleva: náměstek primátora Jakub Míček, pan Vladimír Dužík st., paní Ludmila Deutscherová, za nimi pan náměstek Radovan Hořínek, paní Anna Nováková, paní Helena Fejkusová, pan náměstek Jiří Kajzar, pan Milan Oboda a pan náměstek Igor Juriček.