ZPRÁVY Z RADY

Jana Musálková Jeckelová

20. 7. 2022

Uskutečnila se 110. rada města. Radní měli před sebou 36 materiálů.

REKONSTRUKCE POKRAČUJÍ

Mnoho bodů programu souviselo s právě probíhajícími opravami. Schválené dodatky smluv o díla se týkají například akcí – oprava elektroinstalace v MŠ Pohádka v ulici Gogolova, rekonstrukce hasičské zbrojnice ve Střelniční ulici nebo výstavba nového sídla městské policie v Těšínské ulici a dalších.

DALŠÍ OPRAVY

Radní schválili také zadání dalších veřejných zakázek, např.:

  • oprava komunikace v ulici Malý Koloredov (mezi ulicemi 8. pěšího pluku a ulicí Riegrovou), kde bude provedena výměna živičného povrchu a také vyrovnání žulových obrub podél prodejny potravin,
  • výstavba veřejného osvětlení v Panských Nových Dvorech od zastávky u hřbitova až po dům čp. 2906,
  • nebo oprava ležaté kanalizace v Zámecké ulici či výběr dodavatele na opravu 9 bytových jednotek, a to v ulicích Anenské, Beskydské a Ostravské.

Jedním z dalších bodů bylo uzavření smlouvy s novou společností, která zpracuje projektovou dokumentaci pro provedení hydroizolace ZŠ Lískovec (původní společnost ze zakázky odstoupila).

Další rada města se uskuteční 16. srpna.