MĚSTO OCENILO VÝZNAMNÉ OSOBNOSTI

MM F-M, Mgr. Jana Musálková Jeckelová

14. 6. 2022

Významné osobnosti města Frýdku-Místku převzaly prestižní ocenění. Cenu statutárního města za rok 2021 obdržely v Rytířském sále frýdeckého zámku dvě ženy.

Prestižní ocenění převzala z rukou primátora města Petra Korče dlouholetá činovnice v městské části Skalice a významná historička této části paní Věra Pánková, a to za přínos v oblasti literární činnost, výchova a vzdělávání. 

„Velice mě překvapilo, že z tolika občanů našeho města, kteří mají větší zásluhy než já, jsem toto ocenění obdržela právě já. Je to možná proto, že kroniku ve Skalici píši tak dlouho. Převzala jsem ji po svém pradědečkovi, který psal v letech 1922 až 1956. Protože zemřel, převzala jsem jeho práci já, jeho pravnučka, ve svých 20 letech. A ta funkce mi zůstala dodnes. Kroniku píšu 66 let,“ zasmála se oceněná Věra Pánková a dodala: „Nebyla to jen kronika, měla jsem hodně funkcí, na dědině dělal kantor téměř všechno. Byla jsem ve všech spolcích kromě hasičů, v sokole, hrála jsem ochotnické divadlo, zpívala v pěveckém sboru a hrála jsem závodně volejbal.“

Druhou ženou, která v Rytířském sále frýdeckého zámku převzala ocenění, byla ředitelka Oblastního spolku Českého červeného kříže Frýdek-Místek paní Jana Stanovská.

„Jsem potěšena, že Český červený kříž takové ocenění získává a že práce, kterou pro město děláme, je tady vidět. Je to práce týmová, jsem ráda, že mám takové výborné kolegy,“ řekla po slavnostním předávání Jana Stanovská.

Oceněným ženám poblahopřál primátor, náměstci, radní a zastupitelé Frýdku-Místku.

Město každoročně oceňuje osobnosti za mimořádné počiny v různých oblastech společenského života, které přispěly k rozvoji a šíření dobrého jména Frýdku-Místku. Jedná se o oblasti vědecká činnost, výtvarné umění a architektura, hudba, literární činnost, dramatické umění, sport, výchova a vzdělávání. Město oceňuje také mimořádné projevy odvahy při záchraně lidských životů. Návrhy na udělení ceny mohou pouze občané města, a to nejpozději do posledního dne roku, za který má být cena udělena.

Třetí nominovanou osobností je hudebník, zpěvák a skladatel David Stypka, ocenění získá in memoriam na nadcházejícím festivalu Sweetsen Fest. 

Podrobné medailonky oceněných v příloze. 

Foto: Jana Stanovská a Věra Pánková (zleva s kyticemi) s primátorem, náměstky, radními, zastupiteli Frýdku-Místku a se svými přáteli.