28 TISÍC KILOMETRŮ PRO ZDRAVÍ

MM F-M, Ing. René Stejskal

18. 5. 2022

Do dubnové republikové výzvy 10 000 kroků pro zdraví se z Frýdku-Místku zapojilo 115 účastníků ve věku od 11 do 73 let.  Dohromady ušli 28 604,75 km, což je více než dvojnásobek z loňské říjnové výzvy. Nejúspěšnějšími účastníky za Frýdek-Místek jsou Lucie Kremeňová (1138,5 km), Daniela Klepáčová (740,7 km) a Veronika Chlebková (442, 9 km). A právě Veronika Chlebková získala celorepublikové prvenství v počtu ušlých kilometrů mezi těhotnými ženami. Mezi městy se Frýdek-Místek umístil v první třetině na 26. místě. Z týmu bylo nejlepší SVČ Klíč.

Výzva se snaží přimět co nejvíce lidí k pravidelnému pohybu a chůze patří k těm nejpřirozenějším aktivitám. Zaměřuje se na ty, kteří potřebují motivaci nejvíce. Jsou to senioři a lidé s vyšším BMI. Deset tisíc kroků znamená 7,5 kilometru, avšak cílem není ujít denně přesně tuto vzdálenost, nýbrž chodit více než dosud a chůzi se věnovat pravidelně. Každý z účastníků si sám určí, jakou vzdálenost denně ujde. Nápad uspořádat tyto akce vznikl během lockdownu. Lidé se zdravým životním stylem a pravidelným pohybem bývají zdravější a mají větší šanci odolávat nemocem.

„Smyslem projektu je, aby lidé zařadili chůzi nebo běh mezi své každodenní činnosti a udělali tak něco pro své zdraví. Těší mě, jak aktivně se do projektu a zapojili jednotlivci a týmy z Frýdku-Místku. Vyhodnotili jsme nejúspěšnější z našeho města, ale blahopřeji všem, kteří zařadili chůzi do svého denního režimu. Kromě toho, že dělají něco pro své zdraví, lidé se ve výzvě 10 tisíc kroků také bavili, vznikala nová přátelství, a to vše vnímám jako velké plus. Věřím, že se všichni znovu zapojí i do říjnové výzvy a že se počet účastníků z Frýdku-Místku ještě zvýší,“ řekl náměstek primátora Jakub Míček.

Pořadatelem je spolek Partnerství pro městskou mobilitu. Frýdek-Místek je jeho členem. Další informace o výzvě najdete na stránkách www.desettisickroku.cz.

Na snímku náměstek primátora Jakub Míček s úspěšnými účastníky výzvy z Frýdku-Místku.