NÁLEZ KOSTÍ PŘERUŠIL PRÁCE U KULTURNÍHO DOMU

René Stejskal

20. 5. 2024

Během výkopových prací v prostoru před kulturním domem ve Frýdku našli pracovníci technických služeb kosti. Policie ČR potvrdila, že se jedná o neúplné lidské kosterní pozůstatky. Ostatky ohledal koroner a až pitva určí pohlaví a dobu, kdy dotyčná osoba zemřela. Na skládce materiálu z výkopu se našly kosterní pozůstatky dalších dvou osob.

Na kosti narazili dělníci při bagrování. Nacházely se pod betonovou vrstvou v mělkém podloží. Na místě byla nalezena i bota. Dělníci se domnívali, že se mohlo jednat o kosterní pozůstatky z 60. až 70. let. Na internetu se objevily spekulace o pohřbeném vojákovi z války, avšak žádné zbytky uniformy se nenašly.

Práce musely být přerušeny a Policie ČR v krátké době sdělí, zda bude místo ještě ohledávat anebo zda práce mohou pokračovat. Následně se našly další kosterní části na skládce materiály, kam technické služby odvážely zeminy. Jejich stáří rovněž určí pitva.