41. ROČNÍK LÍSKOVECKÉ DESÍTKY

Adrian Hutyra

10. 6. 2024

Srdečně Vás zveme na sobotní tradiční pochod, který se koná již 41. rok. V sobotu 15.6.2024, start mezi 9 a 10 hodinou za každého počasí na autobusové zastávce Lískovec Hájek (autobus č. 311). Na programu je pochod 10 km a 10 stanovišť se zajímavými úkoly, 3 nejlepší v kategorii dostanou ceny. Kategorie: do: 6; 10; 15; 18; 99 let; cyklista; 3 nejlepší. Pro děti bude připraveno v cíli občerstvení. Akci pořádá Sokolík FM z.s. za podpory SDH Lískovec; osadního výboru Lískovec a firmy Deachang Seat s.r.o. Startovné je dobrovolné jednotné 10Kč.