Nabídka volných nebytových prostor

Martina Nováková

21. 2. 2024

k.ú. Frýdek

Stavba č.p. 2299, která je součástí pozemku p.č. 2910, zastavěná plocha a nádvoří -tř. T. G. Masaryka
-nebytový prostor o výměře 18,77 m2, I. PP (kancelář)
-nebytový prostor o výměře 11,63 m2, I. PP (kancelář)
-nebytový prostor o výměře 6,51 m2, I. PP (chodba)
-nebytový prostor o výměře 4,63 m2, I. PP (koupelna)
-nebytový prostor o výměře 2,05 m2, I. PP (wc)

Stavba č.p. 646, která je součástí pozemku p.č. 1542, zastavěná plocha a nádvoří – Kostikovo náměstí
kanceláře a učebny se společným zázemím o výměře od 15 m2 do 50 m2

Ing . Alice Lhotáková, tel. 558 609 176

k.ú. Místek

Stavba č.p. 811, která je součástí pozemku p.č.1856/1, zastavěná plocha a nádvoří – ul. Malý Koloredov

-nebytový prostor o výměře 45,17 m2 – místnost č. 307, III. NP (kancelář)

-nebytový prostor o výměře 41,36 m2 – místnost č. 505, V. NP (kancelář)

-nebytový prostor o výměře 41,54 m2 – místnost č. 506, V. NP (kancelář)

-nebytový prostor o výměře 45,17 m2 – místnost č. 507, V. NP (kancelář)

-nebytový prostor o výměře 45,24 m2 – místnost č. 508, V. NP (kancelář)

Stavba č.p. 2204, která je součástí pozemku p.č. 3978/3, zastavěná plocha a nádvoří – bývalá kasárna

-nebytový prostor o výměře 24,06 m2 (kancelář)

-nebytový prostor o výměře 6,43 m2 (umývárna)

Stavba  bez č.p./č.e., která je součástí pozemku p.č. 229/3, zastavěná plocha a nádvoří – Křížový podchod

-nebytové prostory o celkové výměře 22,11 m2 (bistro) -kancelář v I. NP budovy

Bc. Hana Janů, tel. 558 609 174.