Aktuální veřejné zakázky statutárního města Frýdek-Místek zveřejněné dne 20. 1. 2015

MM F-M

20. 1. 2015

Obnova výpočetní techniky Městské policie Frýdek-Místek

– termín pro podání nabídek do 2. 2. 2015

Bližší informace k zakázce jsou k dispozici na profilu zadavatele statutárního města Frýdek-Místek

-internetový odkaz: https://www.softender.cz/home/profil/frydekmistek