Centrum služeb pro neslyšící a nedoslýchavé, o. p. s., představuje své služby

Odbor sociálních služeb

4. 9. 2023

Dobrý den,

jsme organizací zajišťující bezplatné tlumočnické služby občanům se sluchovým postižením v rámci Moravskoslezského kraje. Snažíme se pomoci v běžném každodenním životě, odstraňujeme komunikační bariéry a poskytujeme základní sociální poradenství pro uplatňování práv a oprávněných zájmů. Realizujeme obecně prospěšné aktivity, zejména vzdělávací, kulturní, osvětové a šíříme povědomí o možnostech komunikace s osobami se sluchovým postižením. Snažíme se také zajistit spolupráci s institucemi za účelem efektivní podpory osob se sluchovým postižením. Výsledkem naší snahy je kladné hodnocení samotných klientů i spolupracujících organizací, např. Meltingpot na Colours of Ostrava.

Více o naší službě a případné kontakty naleznete na www.csnn.cz

Těšíme se na Vaší případnou návštěvu!

Tým CSNN