ČERVNOVÝ SVOZ BIOLOGICKY ROZLOŽITELNÉHO ODPADU – velkoobjemové kontejnery

Jana Musálková Jeckelová

4. 6. 2024

Vážení občané, velkoobjemové kontejnery na biologicky rozložitelný odpad budou v červnu 2024 přistaveny na 13 svozových místech v místních částech. Podrobnosti naleznete v přiloženém harmonogramu.