Členové městské organizace Senioři ČR navštívili slezskou metropoli

Odbor sociálních služeb

6. 12. 2022

Poslední pěkné dny letošního roku stále lákají seniory městské organizace k poznávání krás a zajímavostí naší vlasti. Listopad je zpravidla měsíc, kdy se památky již uzavírají. Přesto jsme zvolili druhý čtvrtek tohoto měsíce k návštěvě tří významných památek našeho Slezska. První zastávkou byl nevelký, ale velmi hezký zámek v Kravařích. Podařilo se nám dohodnout mimořádnou prohlídku pro naši výpravu. Pohnuté dějiny zámku i historická expozice a zejména kaple s krásnou malířskou výzdobou byly velmi zajímavé. Kaple, jako jediná, nebyla poškozena rozsáhlým požárem ve třicátých letech minulého století. Po společném obědě v historickém centru Nové sladovny v Opavě jsme téměř dvě hodiny věnovali prohlídce rozsáhlých sbírek Slezského zemského muzea. Procházka historickým centrem Opavy nás dovedla ke Konkatedrále Nanebevzetí Panny Marie z počátku 13. století. Komentovaná prohlídka nás zavedla i do podzemí této vznosné gotické stavby. Cesta domů již probíhala za tmy, ale pozorování okolní krajiny pro únavu stejně nikoho nelákalo. Tak jako jiné, časté zájezdy z naší nabídky, i tento měl velmi příznivý ohlas.  

Dalibor Kališ