Czajankova kasárna

Archiv

Michal Pobucký,

17. 3. 2017

Vážení občané,

naše tradiční ohlédnutí za minulostí 14. března se týká posledních dnů trvání tzv. druhé republiky, období od mnichovské dohody v září 1938 do podpisu vynucené kapitulace v březnu 1939, kdy rozkazem generála německé pěchoty Blaskowitze postupovalo říšské vojsko k českým a moravským hranicím. V podvečer 14. března l939 nacistické jednotky v Místku za pomoci místních henleinovců obsadily okresní úřad a policejní stanici. Po příjezdu ke kasárnám umístěným v bývalé Czajankově továrně německý důstojník vyzval stráž, aby se vzdala. Odpovědí mu byl první výstřel – začal boj s nepřítelem. Teprve na příkaz vyššího velitelství velitel zastavil palbu a obránci kasáren se vzdali.

Ponuré události v Místku spojené s příjezdem motorizovaných jednotek wehrmachtu a ozbrojený odpor vojáků 8. pěšího pluku „slezského“ zůstaly navždy zapsány do historie českého národa z pohledu prvního a jediného ozbrojeného vystoupení československé armády proti hitlerovským okupantům.

Přál bych si, ať je každá pietní vzpomínka pro nás všechny výzvou k prohloubení vztahu k naší zemi. Její osudy byly vždy nedílnou součástí života evropského kontinentu. Přejme si, ať v soužití národů Evropy je slyšet hlas Česka, ať život v něm a v celé Evropě je pokojný a krásný.