DEN ZEMĚ 2015 aneb NÁŠ DOMOV SPOČÍVÁ NA NAŠICH BEDRECH

Archiv

MM F-M

20. 4. 2015

Statutární město Frýdek-Místek pořádá v letošním roce 10. ročník oslav Dne Země, letos s podtitulem NÁŠ DOMOV SPOČÍVÁ NA NAŠICH BEDRECH. Den Země se uskuteční ve čtvrtek 23. 4. 2015 od 9. hodin do 14. hodin v areálu „SOKOLÍK“ v Místku, a to díky spolupráci se Spolkem přátel Frýdku-Místku. Oslav Dne Země se již tradičně zúčastní společnost Frýdecká skládka, a. s., která bude mít své stánky zaměřeny na sběr a třídění odpadů, zejména skla, papíru a plastů, Výzkumné energetické centrum Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava, představí svou edukativní show „Smokeman zasahuje“. Cílem této show je přiblížení správného spalování v lokálních topeništích; nabídne praktické ukázky jak správně (ne)topit, seznámí Vás s tím, jak si doma můžeme sami stanovit, s jakou účinností provozujete spalovací zařízení a co nejvíce ovlivňuje to, co vychází z našich komínů. Přírodovědné soutěže budou probíhat u stánků Muzea Beskyd Frýdek-Místek, p. o., mnoho zajímavých informací a zážitkové aktivity týkající se recyklace bavlněného oblečení zajistí Dobrovolnické centrum ADRA, Český hydrometeorologický ústav představí mobilní meteorologickou stanici a pokusy přibližující principy vzniku a monitorování některých atmosférických jevů.

Den Země je zaměřen na aktivity spojené s výchovou k porozumění a ochraně životního prostředí, abychom byli zodpovědnými obyvateli naší planety.

Tato akce je financována z rozpočtu statutárního města Frýdek-Místek a Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu na Podporu dobrovolných aktivit v oblasti udržitelného rozvoje pro rok 2015.