Dopravní informace ŘSD ČR

Archiv

MM F-M

20. 6. 2005

Ředitelství silnic a dálnic ČR na svých webových stránkách (http://www.rsd.cz) v sekci Dopravní informace uveřejňuje aktuální informace o uzavírkách, meteorologické situaci, sjizdnosti dálnic na území ČR.
Na stránkách naleznete i spoustu dalších informací o správě, údržbě, rozvoji dálnic a platné legislativě.